PREMOŽENJSKO SVETOVANJE

Naložbe


Zakaj je med svetovnim prebivalstvom le 10 % zelo bogatih?

V pravem trenutku imajo dostop do dobrih in koristnih informacij.

Ste tudi Vi zainteresirani, da pravočasno, na pravilen in najboljši način, poskrbite za Vaše premoženje?

Vloga profesionalnega premoženjskega svetovalca je predvsem izbira ustrezne kombinacije zavarovalnih in varčevalnih proizvodov različnih ponudnikov, na osnovi potreb in zmožnosti vsakega posameznika v danem trenutku, z upoštevanjem njegovih prihodnjih potreb in potencialnih zmožnosti.

Samo premoženjsko svetovanje ni enkraten obisk stranke, eventuelna prodaja posameznega proizvoda, ampak dolgoročna profesionalna naravnanost k strankam, katere končni cilj je zaščita pred tveganjem, izgradnja, zaščita in optimiziranje premoženja in varčevalnih navad z namenom doseči in preseči pričakovane dosežke v prihodnosti.

V današnjem času svetovne industrializacije, ko okoli 3 milijarde ljudi iz razvijajočih se trgov Kitajske, Indije, Rusije in Brazilije narekujejo spremembe svetovnih ekonomskih razmer, je potreba po surovinah vedno večja. Razvoj infrastrukture v do sedaj še nepoznanih dimenzijah in neustavljiva želja po višjem standardu v teh regijah narekuje rast vrednosti surovin. Ker gre v večini za neobnovljive vire, postaja surovinska zgodba vse bolj zanimiva tema držav, ki niso surovinsko bogate, iskalcev novih najdišč, ki bodo pridobivala na vrednosti in tudi vlagateljev, ki želijo biti del rastočega surovinskega trenda! Surovine so dolgoročno nepovezane z delnicami in posojili in imajo v današnjem času ekscelentno lastnost - nudijo zaščito pred inflacijo!

Surovine (zlato in srebro) postajajo vedno bolj dragocene, saj zaloge kopnijo, povpraševanje raste in skladno s tem rastejo tudi cene! Zato že danes in še naslednjih 20 let zgodba o surovinah pomeni zgodbo o naložbenem megatrendu!


Koliko Vašega premoženja imate v vzajemnih skladih, delnicah, zlatu in srebru?

Razlogi, zakaj je dobro investirati v zlato:
1. Ker predstavlja zaščito proti inflaciji.
2. Ker je zlato svetovno konvertibilna valuta.
3. Ker skozi čas ohranja realno vrednost.
4. Ker se v svetu nenadzorovano tiska papirnati denar, ki povečuje pritisk na
razvrednotenje denarja kar ustvarja predpogoje za (hiper)inflacijo.
5. Ker ga imajo centralne banke razvitih držav v svojih rezervah tudi več kot
60% od vseh deviznih rezerv.
6. Ker želijo centralne banke držav v razvoju povečati delež zlata v svojih
rezervah vsaj na 10%, to pa pomeni vsaj za 6.400 ton, oz. za več kot 2 in
pol letni proizvodnji zlata na svetu.
7. Ker so v zadnjih 10 letih nakopali 25.000 ton zlata, na novo odkrili pa
samo za 6.000 ton novih nahajališč.
8. Ker majhna količina predstavlja veliko vrednost.
9. Ker je bila na Kitajskem prodaja naložbenega zlata do leta 2005 še
prepovedana, danes pa še vedno delno omejena in povpraševanje ne
dohiteva ponudbe.
10. Ker je danes zlato še vedno podcenjeno glede na inflacijo, nafto in
zgodovinsko najvišjo ceno.
11. Ker je zelo lepo darilo.
12. Ker je prenos na vaše dediče glede na nepremičnino veliko lažji.
13. Ker analitiki napovedujejo da bo tečaj v naslednjem srednjeročnem
obdobju od 3.000 $ do celo 50.000 $ za 31,1035 gramov.
14. Ker povpraševanje raste, proizvodnja pa ostaja na enakem nivoju.
15. Ker je v primerjavi z delniškimi in obvezniškimi trgi na svetu trg zlata
zelo majhen.
16. Ker se z dodatnim zadolževanjem poplačujejo stari dolgovi.
17. Ker smo danes v surovinskem megatrendu.
18. Ker je do danes skupaj nakopanih 155.000 ton zlata, skupaj vrednega
2.000 milijard $, od tega je več kot polovica porabljenega v industriji
nakita, 1/6 je uporabljena v drugi industriji, 1/6 je v rokah centralnih
bank in samo 1/6 je investicijskega značaja.
19. Ker uradni javni dolg ZDA znaša preko 9.000 milijard $ in je 4.5x večji od
vrednosti vsega nakopanega zlata.
20. Ker lahko danes vsak zemljan glede na letno proizvodnjo kupi samo 0.36
g zlata, če pa bi upoštevali samo 1/6 ki je namenjeno investicijam, je
številka visoka le 0.06g.
21. Ker je tudi Alan Greenspan bivši guverner FED-a izjavil, da zlato še
vedno predstavlja glavno plačilno sredstvo na svetu … in da je Nemčija
leta 1944 materialne dobrine lahko kupovala samo z zlatom.
22. Ker se Amerika samo v 1 mesecu zadolži za toliko kot v 1 letu na celem
svetu nakopljejo zlata.
23. Ker se Kitajski vsak mesec povečajo devizne rezerve za toliko kolikor se
v 8 mesecih nakoplje zlata na celem svetu.
24. Če bi Japonci samo 5% od svojih bančnih hranilnih vlog vložili v zlato bi
lahko kupili več kot za 3 letne proizvodnje vsega zlata na svetu.
25. Ker lahko prav vsak investira v zlato.
26. Ker se na zlato ne plačuje davka na dobiček.
27. Ker se na zlato ne plačuje se davka na dodano vrednost.
28. Ker so imeli ljudje v 70-ih letih prejšnjega stoletja glede na svoje
premoženje med 15 in 20% zlata, danes pa ga imajo manj kot 1%.

Razlogi, zakaj investirati v srebro?
1. Ker predstavlja zaščito proti inflaciji.
2. Ker sta zlato in srebro svetovno konvertibilni valuti.
3. Ker v nasprotju s papirnatim denarjem ohranja realno vrednost.
4. Ker se ne plačuje davka na dobiček.
5. Ker majhna količina predstavlja veliko vrednost.
6. Ker je zelo lepo darilo.
7. Ker je prenos na vaše dediče glede na nepremičnine veliko lažji.
8. Ker je trg srebra manjši kot trg zlata.
9. Ker se poraba srebra v industriji hitro povečuje.
10. Ker primanjkljaj ponudbe nad povpraševanjem že 17 let zapolnjujejo z
zmanjševanjem že nakopanih zalog.
11. Ker je 90% vsega nakopanega srebra je porabljenega in ga je
neekonomično ponovno reciklirati.
12. Ker visoko povečevanje cene srebra bistveno ne vpliva na končno ceno
izdelka, v katerega se srebro vgrajuje, saj je delež srebra v gotovih
izdelkih izjemno nizek.
13. Ker je tudi glede na zlato zelo podcenjen. Zgodovinsko razmerje zlato /
srebro je 20 enoto srebra za 1 enoto zlata, danes je to razmerje 47-50 enot
srebra za enako enoto zlata.
14. Če se izboljša položaj srebra v gospodarstvu, bo to pomenilo večje
povpraševanje v industriji. Če se bo položaj poslabšal, bo to pomenilo
povečanje investicijskega povpraševanja.
15. Ker je bil donos v letu 2006 - 46%.
16. Ker je bil donos v zadnjih 5 letih - 190%.
17. Ker je bila najvišja kdajkoli dosežena cena 52,50 $ - leta 1980.
18. Ker znaša letna proizvodnja 19.956 ton (2005) oz. vrednostno cca.
9 mrd $ (vrednost trga obveznic v ZDA: 26.000 mrd $, vrednost letne
proizvodnje zlata cca. 55.4 mrd $)
19. Ker je celotno v zgodovini nakopano srebro: 1.575.827 ton že porabljeno
v 90% te količine (Vrednost preostalih 10% srebra pa znaša samo 70
mrd $ ali samo 2.7% celotne vrednosti trga obveznic v ZDA).

Poleg razlogov, ki veljajo v splošnem za investicije v zlato in srebro, ima srebro v nasprotju z zlatom še nekaj posebnih lastnosti:

20. Nobena zahodna centralna banka ne hrani omembe vrednih rezerv srebra – s tem se zdi, da so možnosti za manipulacijo z izposojanjem srebra omejene.
21. Zaradi edinstvenih lastnosti srebra, se povpraševanje industrije za srebro zvišuje. S tem je odvisnost od trga z nakitom zelo omejena.
22. Večje količine skladiščenega srebra so se v zadnjih desetletjih zmanjšale.
23. Srebro je v zgodovini imelo pogosto status »Zlata za majhnega človeka«, ki ga lahko ponovno pridobi.
24. Če se izboljša položaj srebra v gospodarstvu, bo to pomenilo večje povpraševanje v industriji; če se bo pa položaj poslabšal, bo pa to pomenilo zmanjšanje razgradnje osnovnih kovin. Ker nastane večji del srebra kot stranski produkt pri pridobivanju iz osnovnih kovin kot cink in baker, lahko to privede do zmanjšanja ponudbe srebra.
25. Neprilagodljiva ponudba (ker proizvajalci osnovnih kovin zaradi višjih cen srebra ne bodo več proizvajali bakra ali cinka) in neprilagodljiva situacija povpraševanja (ker je srebro pri številnih uporabah nenadomestljiv in pogosto ne more biti nadomeščen s cenejšimi kovinami), ki bo lahko v primeru premajhne ponudbe vplivala na zelo velike skoke cen. Še posebej, ker je trg s srebrom zelo ozek in temu primerno obremenjen.
26. Cena srebra bo zaradi tega na trgu z žlahtnimi kovinami tendenčno bolj naraščala kot cena zlata. Tudi zato, ker se zdi, da je srebro v razmerju z zlatom ugodneje ocenjeno.