PREMOŽENJSKO SVETOVANJE

Svetovanje

Svoje premoženje lahko na različne načine zaščitimo in plemenitimo. Moj cilj, kot premoženjske svetovalke, je ponuditi zelo zanimive, koristne in dobre informacije, s katerimi boste lažje in hitreje uresničili svoje finančne cilje ter si zagotovili varno in lepšo prihodnost.

Svetovanje je povsem brezplačno in poteka na vašem domu ali v eni izmed mojih pisarn v Žalcu in Mozirju. Moj moto je, da vsakega svetujem tako, kot bi sama želela biti svetovana, predvsem pa, da poleg priložnosti stranki nedvoumno predstavim tudi morebitne rizike in stroške.

Svoje svetovanje bi lahko na kratko strnila v štiri korake:
- analiza oziroma povzetek finančnega stanja posameznika,
- analiza tržnih danosti glede na posameznikove potrebe in zmožnosti,
- objektivno premoženjsko svetovanje in
- tekoče spremljanje strankinega finančnega stanja.

To vam bo zagotovo prineslo naslednje koristi in prednosti:
- dobre in koristne informacije v pravem trenutku,
- odkrito in razumljivo pojasnilo vseh tveganj in prednosti,
- boljše razumevanje pomembnih finančnih informacij,
- boljšo zaščito proti finančnim tveganjem,
- večjo finančno varnost za vas in vaše najdražje,
- boljše finančne možnosti optimiziranja, ustvarjanja in zaščito premoženja,
- boljše finančne možnosti višjih donosov,
- boljše finančne možnosti zaščite premoženja,
- boljšo likvidnost,
- večjo preglednost,
- lažje, hitrejše in zanesljivejše doseganje vaših ciljev,
- hitrejše doseganje zlate rezerve,
- hitrejše realizacijo nakupa lastne hiše/stanovanja,
- lažje realizacijo šolanja vaših otrok,
- boljše finančne zmožnosti za realizacijo varnejše in višje pokojnine.

MARIJA IRMAN, premoženjska svetovalka
IM IRMAN d.o.o.